Ninis World

Nini's World SiteNinis Swedish BlogNinis English blog

Photos of Nini 1976 – 1993

1943 – 1947 | 1951 – 1959 | 1960 – 1963 | 1964 – 1965 | 1966 – 1969 | 1970 –1975 | 1976 – 1993 | 1993 – 2005

Nini 1978

Nini, at work at Israel Tours in Stockholm, 1978

Nini 1976

Nini, at Skansen, Stockholm, in September 1976 (Photo: Tedy)

Nini 1991

Nini, Skogås, August 1991

Nini 1992

Nini, Bat Yam at the seaside, 1992

Nini 1993

Nini, Tel Aviv, 1993

Nini 1993

Nini, Tel Aviv, 1993

Nini 1992

Nini, Stockholm, August 1992

Nini 1992

Nini, Skogås, February 1992

Nini 1992

Nini, outside the city hall of Stockholm,
February 1992