Ninis World

Nini's World SiteNinis Swedish BlogNinis English blog

CV – Curriculum Vitae för Nini Tjäder

Anställningar

Aftonbladet (Skandinaviens största dagliga tidning)
2005-10-01 – 2010-07-31 heltid. Helpdesk, användarsupport Macintosh framför allt för redaktionerna, men även för alla andra Mac-användare inom Aftonbladet med systerföretag. Den 1 augusti 2010 gick jag i pension.

Aftonbladet (Skandinaviens största dagliga tidning)
2005-01-03 – 2005-06-03 vikariat på 50%. Helpdesk, användarsupport Macintosh framför allt för redaktionerna.

DD Data Distribution AB
2003-12-03 – 2005-09-30, ansvarig för utbildningsverksamheten, webmaster, webredaktör, utbildare, konsult och supportare. Cirka 25% tjänst eller vid behov.

DD Data Distribution AB
1989-01-09 – 2003-12-02, då jag blev uppsagd p.g.a arbetsbrist

(under perioden aug 1999 – okt 2001 ingick vi i HelioGruppen Sverige AB)

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

– Ansvarig för utbildningsverksamheten (uppläggning av kurser, schemaläggning, bestämning av innehåll, iordningställande av kursmaterial, boka kursledare, fakturering, hålla 7 kursmaskiner up-to-date med program och system, m.m.)

– Trycksaksansvarig (layout, utförande, kontakt med tryckerier samt skapande av företagsinterna mallar och hålla den grafiska företagsprofilen uppdaterad)

– Webmaster, webredaktör (inklusive insamlande av material, bilder, översättningar från engelska till svenska), webdesigner (inklusive skapande av sidor och bilder och publicering)

– Utbildare, framför allt inom grafiska programvaror och sidlayoutprogram (InDesign, QuarkXpress och PageMaker) både på nybörjarnivå, fortsättningsnivå och expertnivå

– Mjukvarusupport till kund och internt (framförallt grafik- och sidlayoutprogram, men även operativsystem (Macintosh))

–Kundsupport på plats, per telefon och via mail inom ”mina” områden.

I början på anställningen: supporttekniker, periodvis supportsamordnare.

Arbetslivscentrum, Stockholm
(numera Institutet för Arbetslivsforskning)
1982-04-19 – 1989-01-09

Projektassistent (1 år), därefter administrativ assistent, d.v.s. sekreterare åt forskningschefen för en av forskningsavdelningarna – vår avdelning forskade runt arbetsorganisation och datorer – samordnare av assistentjobb och utdelande av jobb till assistenterna (ca 6 – 10 stycken), ekonomikontroll på avdelningsnivå och projektnivåer. Parallellt med detta från december 1984 huvudoperatör Macintosh (systemansvarig) för tre nätverk med sammanlagt 70 Macintosh. All support, installationer och internutbildning.

Israel Tours, Scandinavian Vacation Travel AB, Stockholm
(numera Israel Tours/Ritchie Travel)
1974-08-01 – 1982-04-18

Bokningschef. Uppläggning av resor (individuella och i grupp) till Israel, koll av hotell och hantering av sightseeing och reseledare i Israel, offerter för gruppresor. Periodvis (när marknaden var bra) arbetsledare för ytterligare 2-3 resebokare.

Albany Travel Ltd., Tel Aviv, Israel
1971-09 – 1974-08

Resebyråtjänsteman. Hade hand om hotellbokningar, sightseeingbokningar, transfers etc. för turister som kom till Israel från Skandinavien, England och Sydafrika (byrån var brittisk och sydafrikansk och finns inte längre).

Stockholms Stads Socialnämnd, kontorist
1970-08-01 – 1971-08-31

Kontorist. Allmänna kontorsgörmål, maskinskrivning.

Utomlands
1970-04-01 – 1970-07-31 – var i Israel och sökte jobb. Men det var lågkonjunktur så det fanns inga jobb så åkte hem igen.

Stockholms Stads Socialnämnd, kontorist
1969-10-01 – 1970-04-30

Kontorist. Allmänna kontorsgörmål, maskinskrivning.

World Tours Travel Agency Ltd., Tel Aviv, Israel
1968-09-01 – 1969-09-05

Resebyråtjänsteman. Hade hand om hotellbokningar, sightseeingbokningar, transfers etc. för turister som kom till Israel från England och Sydafrika (byrån var brittisk-sydafrikansk och finns inte längre). Se ovan. De gick senare ihop med Albany Travel som jag senare arbetade hos i nästan tre år.

AB Helmer Langborg, kontorist
1968-06-04 – 07-19

Kontorist. Allmänna kontorsgörmål, maskinskrivning.

Läste jag in studentexamen på vuxengymnasium
Mellan  hösten 1966 – våren 1968

Diverse jobb
Under 1963 – 1966 varvade jag längre perioder i Israel (kibbutz, jordbruksarbete) med kortare perioder i Sverige då jag arbetade bland annat på Israeliska Statens Turistbyrå i Stockholm (kontorist) och Svenska Liv- Städernas Hansa (försäkringsbolag, kontorist) och Stockholms Stads Socialnämnd (kontorist).

Språkkunskaper

Svenska – modersmål, första språk

Engelska – andra språk, flytande tal, skrift och läsning

Hebreiska – tredje språk, talar och läser hebreiska hyfsat, skriver mindre bra

Franska – fjärde språk, talar och läser hyfsat, skriver mindre bra

Tyska – läser och förstår, talar och skriver mindre bra

Utbildning och erfarenheter

Flickskola
Klar maj 1962

Studentexamen
Våren 1968 från 2-årigt vuxengymnasium (dagtid), språklig gren

Kurs i hebreiska på kibbutz i Israel
Halvår, klar januari 1966

En 10 poängs UR kurs (arrangör Liber) i datakunskap 1985

Jag genomgick kursen i sin helhet när jag arbetade på Arbetslivscentrum
(kursen bekostades av Arbetslivscentrum och genomfördes på arbetstid)
men jag tentade aldrig av den. Intyg finns för övningarna och tillämpningsarbetet
vilka båda var godkända

Ett otal programvarukurser för Macintosh

Jag har genomgått ett flertal programvarukurser genom åren, dels under min anställning hos Arbetslivscentrum, då de kurser jag gick genomfördes av Data Distribution, som vi var kund hos, dels under min tid som anställd hos DD.

En längre kurs i typografi 1986

En längre kurs i typografi, med Christer Hellmark från Ordfront som kursledare, genomfördes för oss på min avdelning, på Arbetslivscentrum.

FileMaker Pro utvecklare

Jag har varit registrerad FileMaker Pro (databas) utvecklare och FSA medlem (FileMaker Solutions Alliance) även om jag de senaste åren inte haft något tidsutrymme för det.

Webmaster och Web Editor

Jag gör och har gjort DD Data Distributions web ensam sen den kom till i mitten av 1990-talet. Jag gör allt innehåll (skriver ungefär 99 procent av de texter som finns där, inklusive översättningar från engelska), upplägg, utseende, bild etc. inom ramarna för vad man på företagsnivå bestämt att utseendet ska vara. Jag arbetar i Adobe Golive.

Lokalpolitiker

Under fyra år i mitten av 1980-talet var jag aktiv inom lokalpolitiken i Huddinge och satt bland annat som ordinarie ledamot i Huddinge kommunfullmäktige.

Kursledare/utbildare

De program jag brukade hålla kurs i är:

QuarkXPress, grund- och fortsättningskurs
Adobe InDesign, grund-, fortsättnings- och "omskolningskurs"
Adobe PageMaker, grund- och fortsättningskurs
Adobe Illustrator, grundkurs
Adobe GoLive, grund- och fortsättningskurs
Adobe Acrobat grundkurs och för olika användningsområden
FileMaker Pro, grund- och fortsättningskurs
MS Word, grund- och fortsättningskurs
MS PowerPoint grundkurs
Macromedia FreeHand, grundkurs
Adobe Photoshop grundkurs
Mac OS X för användare.

Övrigt

Är till största delen självlärd vad gäller webproduktion, layout och bild. Min pappa var reklamtecknare och skyltdesigner och jag är uppvuxen med bild och korrekt typografi. Jag har fotograferat hela mitt liv och tecknat sedan jag var liten.

Min passion är Mac, typografi, bild och layout och web. Det är de områden som är roligast och som jag kan bäst. Det jag inte kan, men behöver kunna för att göra något, lär jag mig, när jag behöver det. Det är kul att lära nya saker. Jag är vetgirig och nyfiken och tar reda på det jag behöver kunna när jag behöver det.

Kan felsöka, lägga om och installera system och program på en Mac. Har ansvararat för samtliga Macar i vår kurslokal med installationer och allt i många år. Jag meckar dock inte i maskinerna på insidan.

Om något är oklart eller om mer information önskas, fråga. Det finns naturligtvis betyg och intyg på allt. Behövs referenser? Fråga mig.