Ninis World Nini's World SiteNinis Swedish BlogNinis English blog

Photos of Nini 1966 – 1969

1943 – 1947 | 1951 – 1959 | 1960 – 1963 | 1964 – 1965 | 1966 – 1969 | 1970 – 1975 | 1976 –1993 | 1993 – 2005

Nini 1967

Nini, 1967

Father and Nini 1967

Father and me, November 1967

Nini 1969

Nini, 1969

Nini 1968

Nini 1968 (I think...)

Nini 1966

Nini, 1966